O Stowarzyszeniu

Home » O Stowarzyszeniu

Specjalizujemy się w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zajęcia karate, crossfit-u, jogi, zumby oraz wielu innych form aktywności fizycznej.

Zajęcia prowadzone są dla przedszkolaków, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, młodzieży, dorosłych oraz grup senior.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które opiera swoją działalność na krzewieniu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Główną naszą ideą jest organizowanie i propagowanie działalności sportowej, wychowawczej i rekreacyjnej.


Jako sekcja Fitness Tarnów, działająca przy WKS „Kyokushin” Karate realizujemy swoje cele przez:

1. Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewniania członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
2. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej, stałych zespołów ćwiczebnych,
5. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, prowadzenie szerokiej kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przestępstwom na tle przemocy,
6. Prowadzenie kampanii społecznej na rzecz nauki samoobrony wśród grup zagrożonych, 
7. Kształtowanie u członków Stowarzyszenia wysokich wartości fizycznych i moralnych.


Informacje o stowarzyszeniu

Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate w Wojniczu
Wielka Wieś 340
32 – 830 Wojnicz

NIP: 873 326 39 69
REGON: 368302405
KRS: 0000794147
Nr konta: 19 1600 1462 1088 4213 6000 0002 – BNP PARIBAS